Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Kiến trúc và Giải pháp Nhà cao tầng (ABS)

Liên hệ với chúng tôi

4 + 10 =

Architecture and high Building Solutions Corporation

Office address : 5th floor, HOUSING building, #299 Trung Kinh street, Yen Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi city, Viet Nam.

Tel: +84.4.37263569
Fax: +84.3.7263570

Email: absvietnam@gmail.com
Website: absvn.com

Bank Acout: No. 0611001461813 in Vietcombank, Ba Dinh Branch, Hanoi, Vietnam