Nhà ăn cơ quan

Nhà ăn cơ quan

 

Nhà ăn cơ quan – HVKHQS

 

Địa điểm xây dựng: Định Công , Hoàng Mai , Hà Nội

Chiều cao công trình: 11 tầng

Diện tích khu đất xây dựng:450 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng:1350 m2

Năm thiết kế: 2016

Năm xây dựng: 2017

Dự án liên quan

Nhà ở bộ đội – HVKHQS

Nhà ở bộ đội – HVKHQS

 

Nhà ở bộ đội – HVKHQS

 

 

Địa điểm xây dựng :  Xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà nội

Chiều cao công trình :  05 tầng

Diện tích khu đất xây dựng :  1045 m2

Diện tích xây dựng :  495 m2

Năm thiết kế :  2016

Năm xây dựng :  2016

 

Dự án liên quan

Nhà làm việc Ban chỉ đạo điệp báo

Nhà làm việc Ban chỉ đạo điệp báo

Nhà làm việc Ban chỉ đạo điệp báo

Địa điểm xây dựng :  Quận Tân Bình , Tp. Hồ Chí Minh

Số tầng : 5 tầng

Diện tích xây dựng :947m2

Năm thiết kế :  2016

Năm xây dựng :  2016

Dự án liên quan

Văn Phòng – Thương Mại GAMI

Địa điểm xây dựng :   Cầu Giấy , Hà Nội

Diện tích khu đất xây dựng :   450 m2

Năm thiết kế :  2008

Năm xây dựng :  2008

Dự án liên quan

Nhà xuất bản Kim Đồng

Nhà xuất bản Kim Đồng

Nhà xuất bản Kim Đồng

Địa điểm xây dựng: số 55 Quang Trung, Hà Nội

Số tầng: 6 tầng

Diện tích khu đất xây dựng: 500 m2

Tổng diện tích xây dựng: 2440 m2

Năm thiết kế: 2015

Năm xây dựng: 2016

Dự án liên quan