« « Previous Post | Next Post » »

B-House

Địa điểm xây dựng :  Bồ Đề – Gia Lâm – Hà Nội

Chiều cao công trình :  03 tầng

Diện tích khu đất xây dựng :  921 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng :  1.011 m2

Năm thiết kế :  2012

Năm xây dựng :  2014

Dự án liên quan