« « Previous Post | Next Post » »

Giảng đường H1 – HVKHQS

Địa điểm xây dựng :   Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Chiều cao công trình :   05 tầng

Diện tích khu đất xây dựng :   1230 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng :   6150 m2

Năm thiết kế :  2014

Năm xây dựng :  2015

Dự án liên quan