« « Previous Post | Next Post » »

Hà Nội Garden City

Địa điểm xây dựng :  Khu đô thị Thạch Bàn , Long Biên , Hà Nội

Chiều cao công trình :  03 tầng

Diện tích khu đất xây dựng :  9733.7m2

Tổng diện tích sàn xây dựng :  31.491 m2

Năm thiết kế :  2011

Số lô:  29 lô

Năm xây dựng :  2012

Dự án liên quan