« « Previous Post | Next Post » »

Khách sạn Thành An

Địa điểm xây dựng :  Đường Trương Tháp, Tp Đồng Hới, Quảng Bình

Chiều cao công trình :  07 tầng

Diện tích khu đất xây dựng :  3.307 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng :  6.610 m2

Năm thiết kế :  2010

Năm xây dựng :  2012

Dự án liên quan