« « Previous Post |

 

Khách sạn và Condatel tại lô ODL 1&2 Khu trung tâm thương mại – Dịch vụ – Nha Trang

 

 

Địa điểm xây dựng :  lô ODL 1&2 khu trung tâm đô thị Nha Trang

Chiều cao công trình :  30 tầng nổi  và 2 tầng hầm

Diện tích khu đất xây dựng :  5.847 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng :  83.424 m2

Năm thiết kế :  2017

Năm xây dựng :  2018

 

Dự án liên quan