« « Previous Post | Next Post » »

Học viện quốc tế – HVKHQS

Địa điểm xây dựng: Thi trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà nội 

Chiều cao công trình: 04 – 07 tầng

Diện tích khu đất xây dựng: 7.855 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 7.251 m2

Năm thiết kế: 2014

Năm xây dựng: 2014

Dự án liên quan