« « Previous Post | Next Post » »

Nhà xuất bản Kim Đồng

Địa điểm xây dựng: số 55 Quang Trung, Hà Nội

Số tầng: 6 tầng

Diện tích khu đất xây dựng: 500 m2

Tổng diện tích xây dựng: 2440 m2

Năm thiết kế: 2015

Năm xây dựng: 2016

Dự án liên quan