Nhà ở học viên hệ 1,3,5 – HVKHQS

Nhà ở học viên hệ 1,3,5 – HVKHQS

Nhà ở học viên hệ 1,3,5 – HVKHQS

Địa điểm xây dựng: 323 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Số tầng: 8 tầng

Diện tích khu đất xây dựng: 1117 m2

Tổng diện tích xây dựng: 9953 m2

Năm thiết kế: 2015

Năm xây dựng: 2016

Dự án liên quan

Giảng đường trung tâm – HVKHQS

Giảng đường trung tâm – HVKHQS

Giảng đường trung tâm – HVKHQS

Địa điểm xây dựng: Định Công , Hoàng Mai , Hà Nội

Chiều cao công trình: 11 tầng

Diện tích khu đất xây dựng: 450 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 12.400 m2

Năm thiết kế: 2015

Năm xây dựng: 2016

Dự án liên quan

Trụ sở làm việc hệ phát thanh đối ngoại VOV 5

Trụ sở làm việc hệ phát thanh đối ngoại VOV 5

Trụ sở làm việc hệ phát thanh đối ngoại VOV 5

Địa điểm xây dựng: 45 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chiều cao công trình: 06 tầng

Diện tích khu đất xây dựng: 780 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.012 m2

Năm thiết kế: 2015

Năm xây dựng: 2015

 

Dự án liên quan

Viettel khu vực 2 – Đà Nẵng

Viettel khu vực 2 – Đà Nẵng

Trụ sở Viettel khu vực 2 – Đà Nẵng

Địa điểm xây dựng: 27B Nguyễn Thành Hãn, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Chiều cao công trình: 06 tầng

Diện tích khu đất xây dựng: 1.390 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 2.818 m2

Năm thiết kế: 2015

Năm xây dựng: 2015

 

Dự án liên quan