« « Previous Post | Next Post » »

Tòa nhà căn hộ dịch vụ, 31Phó Đức Chính

Địa điểm xây dựng :   Phó Đức Chính , Hà Nội

Chiều cao công trình :   10 tầng

Diện tích khu đất xây dựng :   107 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng :   945 m2

Năm thiết kế :  2011

Năm xây dựng :  2013

Dự án liên quan