« « Previous Post | Next Post » »

T-House

Địa điểm xây dựng :  Phú Thượng, Tây Hồ , Hà Nội

Chiều cao công trình :  05 tầng

Diện tích khu đất xây dựng :  572 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng :  862 m2

Năm thiết kế :  2010

Năm xây dựng :  2011

Dự án liên quan