« « Previous Post | Next Post » »

TD-House

Địa điểm xây dựng :  Ô số A2 – lô C2 kdt Lán bè – Cột 5 – cột 8 phường hồng Hải, tp Hạ Long, Quảng Ninh

Chiều cao công trình :  03 tầng

Diện tích khu đất xây dựng :  1.400 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng :  829 m2

Năm thiết kế :  2012

Năm xây dựng :  2013

Dự án liên quan