« « Previous Post | Next Post » »

V-House

Địa điểm xây dựng :   Cái Dăm, Bãi Cháy, Quảng Ninh

Chiều cao công trình :   4 tầng

Diện tích khu đất xây dựng :   390 m2

Tổng diện tích xây dựng :   890 m2

Năm thiết kế :  2012

Năm xây dựng :  2014

Dự án liên quan