« « Previous Post | Next Post » »

Viettel Tây Ninh

Địa điểm xây dựng: Số 439, đường 30 tháng 4, khu phố 4, phường 3, thị xã Tây Ninh

Chiều cao công trình: 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng tum

Diện tích khu đất xây dựng: 726,9 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng:  2327 m2

Năm thiết kế :  2013

Năm xây dựng :  2014

Dự án liên quan